Önemli Tarihler

Kurullar

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. Aykut Ferhat Çelik

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet Tezel

Genel Sekreter
Prof. Dr. Filiz Akyüz

Sayman Üye
Doç. Dr. İsmail Hakkı Kalkan

Üye 
Prof. Dr. Murat Törüner